Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a chránime vaše osobné údaje. Tieto zásady platia pre všetky služby a produkty, ktoré poskytujeme.

1. Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii, využívaní našich služieb, komunikácii s nami alebo pri účasti na našich kampaniach. Tieto údaje môžu zahŕňať meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie kontaktné informácie.

2. Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie a zlepšovanie našich služieb.
  • Komunikácia s vami ohľadom vašich požiadaviek a našich služieb.
  • Posielanie marketingových materiálov, ak ste súhlasili s ich prijímaním.
  • Plnenie našich právnych a regulačných povinností.

3. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na poskytovanie našich služieb, splnenie právnych povinností, alebo keď máme váš súhlas.

4. Ochrana osobných údajov

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom. Pravidelne aktualizujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zabezpečili čo najvyššiu úroveň ochrany.

5. Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a máte právo na prenosnosť údajov. Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na uvedených kontaktných údajoch.

6. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše osobné údaje.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás na:

LUMI INTERIÉR – Ľuboš Michálik

Kočovce 430
916 31 Kočovce
Okr. Nové Mesto nad Váhom
Slovensko

+421 (0) 907 285 364
lumi.interier@gmail.com